Web Toolbar by Wibiya Uyandırıcı / Şokçu: Eylül 2011

Güncellemeler


İlluminati Konusunda Yeni Olan Arkadaşlara : Düşmanımızı Tanıyalım- İlluminatiye Giriş Yazısından Başlayarak Son Yazıya Doğru Okumasını Öneririm


Son Yazımız - Ülkemiz Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Dinler Arası Diyalog Tehlikesi Volume IÖnemli => İlluminati'nin Yeni Oyunu ACTA

"Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi kılıçla, diğeri borçla." (John Adams)


Amacımız "Onların" nasıl düşündüklerini bilmenizdir

8 Eylül 2011 Perşembe

Kabala ve İlluminatinin Tarihi

Nihat hatipoğlu mode  on
Babaannemin vefatı üzerine yazımı 2 hafta geciktirdim özür dilerim. Sizden ricam, ölmüş ninemin ruhuna bir fatiha okumanız şimdiden Allah razı olsun!
Nihat Hatipoğlu mode off

  Kabala hakkında çok fazla olan bilgiyi en aza indirip  elimden geldiğince  anlaşılacak seviyeye getirmeye çalıştım

İlluminati ve Masonluğun Kökeni Olan KABALA Nasıl Öğrenildi?

Genel Olarak kabul gören açıklama, Harut ve Marut Allah'ın emri ile sadece insanlara çeşitli bilgileri ve sihirleri öğreten iki melek olduğudur. Ama bana kalırsa şeytanlardan öğrenmişlerdir ama en doğrusunu Allah bilir o zaman bi Kur'an-ı Kerim'e bi göz atalım! Konu ile ilgili Bakara Suresi 102. Ayet
" Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi."

  Ve böylece yahudiler bir büyü sanatı öğrendiler. Bu büyü sanatının adı Kabala'dır. Kabala, yahudilere şeytanlardan ve cinlerden kalmış bir büyüdür. Hz.Süleyman zamanında Süleyman mabedini inşa eden şeytanlar ve cinler Kudüs halkına büyüler ve paralel boyuta geçmenin, paralel boyuttan varlıklar çağırmanın yollarını öğrettiler. Bundan haberdar olan Hz.Süleyman halkının elindeki bütün kitapları toplayıp tahtının altına gömdü. Halkının bir daha böyle şeylerle uğraşmaması için idam kanunu çıkarttı.

  İşte tapınak şövalyeleri Süleyman mabedinin altında buldukları hazine bu kitaplardı. Kabala denilen bu büyü o kadar acayip bir büyüdür ki bu büyüde usta olan bir insan doğaya hükmedebilir, insan beynini kontol altına alabilir, insanlara aklınızın alamayacağı şeyler yaptırabilir. Allah büyü ile uğraşmayı lanetlemiştir ama tapınakçılar bir kere bu illete düştüler ve kendilerini kurtaramadılar.

  Yani onlar büyüye değil büyü onlara hükmetmeye başlıyor zamanla "Yüzüklerin Efendisinde ki Yüzük gibi"


KABALANIN YAYILMASI


  Kabala Babil, Mısır, Hint, Yunan uygarlıklarında yayıldıktan sonra en son Roma İmparatorluğuna geçti. Bu devletleri incelediğimizde bu devletlerin insanlarının tapındıkları putların aynı olduğunu sadece isimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Özellikle bu uygarlıkların neredeyse hepsinde dikili taşlara, Baykuş sembollerine rastlıyoruz.

  Kabala'ya bağlı bu hastalıklı insanlar devletlerin içine sızarak insanların dinlerinden kopmalarına ve şeytana tapmalarına sebep olmuşlardır. Ve bunlar İslamiyet harici bütün dinleri bozmayı başarmışlardır. Avrupa'ya yayılan bu soy papalık makamına da kontrol altına aldıktan sonra Kudüs'teki Süleyman mabedinin içinde bulunan kabala öğretilerini ele geçirmek için haçlı seferlerine başladılar.

AVRUPA'NIN ELE GEÇİRİLMESİ

Tabi bu sırada Rockefeller, Rothschild ve İtalya'daki Medici ailelerinin bu kargaşa ve savaş ortamından faydalanarak daha da zenginleştiler. Ardından Rönesansı başlatacak şekilde sanatçıları ve bilim adamlarına önderlik etmeleri var. Yani İlluminati o dönemlerde de mevcut Leonardo da Vinci, Galileo galilei ve Michelangelo gibi sanatçılar vasıtasıyla düğmeye basıyor, dini gibi görünüp aslında zıt amaçlar için hareket edip güçlenmeye başlıyor ve haçlı savaşlarında sion tarikatı ve tapınakçılar tarikatı kuruluyor. Bunlar doğu-batı ticaretine hakim oluyorlar ve tefecilikle herkesi kendilerine borçlandırıyorlar. Fransız kralı da dahil bu borçlular kervanına. Fransız kralı daha fazla dayanamayıp efendileri Moley'i ve tapınakçıları öldürtüyorlar. Sonra İskoçya'ya kaçarak orda iskoç ritini kuruyorlar. (Fransız ihtilalinin sebibini açıklayacağım ama neden Fransa'yı seçtiklerini anladınız değil mi )

RÖNESANS VE FRANSIZ İHTİLALİ 

 1776 Almanyada illuminati'yi kurup 100 sene içinde Faşizmin-Komünizmin ve liberalizmin temellerini oluşturacak yapıları fikirsel altyapılarını oluşturdular. Fransa'da fransız devrimi için 50-100 sene çalışarak en sonunda 1789'da devrimi gerçekleştiriyorlar,Abd devletini kurdular. Fransız devrimiyle milliyetçilik akımı başlatarak Osmanlı Devletinin elindeki tüm devletlerin bağımsızlığını desteklediler. Balkanlarda bugünkü arap ülkelerindeki domino etkisi gibi bir etkiyle Osmanlıyı sıkıştırıyorlardı bu arada arap ülkelerine ajanlar göndererek Arabistanlı Lawrance gibi orada arap milliyetçiliğini yüceltip Türklere karşı ayaklandırdılar.

ABD'DE Kİ FAALİYETLERİ

1929 Ekonomik Kriz ve 2.Dünya Savaşı

  En sonunda yapının merkezi Abd'ye geçiyor. Bu yapı Abd'ye geçtikten sonra merkez bankası sistemini kuruyorlar amaçları ise insanları köleleştirmektir. Daha sonra Basını da kontrol altına alarak bir yalan haberle 1929 ekonomik buhranını çıkarıyorlar. Bankalardaki hesapları boşaltıyorlar ve Adolf Hitler'i silah satarak ve destek vererek onu avrupada büyük bir güç haline getiriyorlar. Hitlerin almanyadaki yahudileri öldürmesini sağlayarak avrupada dağınık halde bulunan yahudileri Kudüs'e yani vaad edilmiş topraklara göç etmelerini sağlıyorlar. Böylece İsrail devletini kurmaları dahada kolaylaşıyor ve İsrail devletini kuruyorlar. 11 Eylül komplosunu kurarak Irak başta olmak üzere Afganistan gibi ülkeler işgal ediliyor. Büyük Ortadoğu Projesini uygulayarak Büyük İsrail Devletini kurmayı amaçlıyorlar ve ardından Kudüs Merkezli tek dünya devletini kurmak en büyük hayalleridir.

Bu yapılanmalar ve bu yapıların içindeki insanlar yüzyıllardır efendileri yani Deccali beklemektedirler.Bütün çalışmaları ve çabaları onun istediği bir dünyayı o gelmeden ona hazırlamak ve sunmaktır.

Deccal Hakkında bir yazı yazacağım ama İlluminati hakkında hazırladığım 1 video'ya bakarsanız daha da faydalı olacaktır bu yazı
 http://www.youtube.com/watch?v=iapInawagto  Kalite yerlerde tabito be continued...